Логин:    Пароль:      Регистрация | Забыли пароль?


Правила проведення конкурсу
 
П Р А В И Л А
Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних істориків
„Лелека”
(Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України
від 09.02.2010 № 157; від.09.02.2010 №92)

Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних істориків „Лелека” (далі – Конкурс) проводиться для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.98 р. №305 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.98 № 598/3038.

Мета конкурсу – активізація та актуалізація вивчення історії в загальноосвітніх навчальних закладах; підвищення рівня знань з історії; розвиток дослідницьких здібностей учнів; патріотичне виховання школярів; підтримка та підвищення ефективності роботи вчителів історії.

Завдання конкурсу:
• підвищити інтерес учнів до вивчення вітчизняної історії та країн зарубіжжя;
• поглибити та структурувати знання школярів з історії;
• створити підґрунтя у підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з історії України;
• сприяти вихованню в учнів патріотизму;
• забезпечити належну підготовку учнів до щорічних інтелектуальних змагань.

1. Організація проведення конкурсу
1.1. Робочі органи конкурсу
Конкурс проводиться Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Всеукраїнською Спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти
Адреса оргкомітету: 03037, м. Київ, вул. Освіти, 6, кім. 48, Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти
Тел/факс: (044) 520-12-07; (050) 145 46 31
e-mail: hromadosvita@meta.ua); сайт: http://gromad-osvita.org.ua.
Для організації проведення конкурсу створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).
На місцях конкурс проводять фахівці-координатори. Дорадчим органом є координаційна рада, до складу якої входять найбільш активні й досвідчені координатори конкурсу в областях, районах, загальноосвітніх навчальних закладах.

1.2. Організаційний комітет конкурсу

Організаційний комітет – постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення змагань.

Оргкомітет конкурсу:
• налагоджує зв’язки з регіональними координаторами конкурсу в областях, районах (містах) та загальноосвітніх навчальних закладах.
• визначає дату проведення змагань, забезпечує регіональних координаторів рекламними матеріалами;
• складає і затверджує кошторис конкурсу;
• готує завдання, тиражування та розсилання текстів завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкцій та інших додаткових матеріалів для координаторів, які проводять змагання;
• забезпечує комп’ютерну перевірку робіт учасників конкурсу та проводить аналіз результатів перевірки;
• готує і розсилає звіти про результати конкурсу координаторам;
• визначає порядок відзначення і заохочення переможців та учасників конкурсу;
• розробляє бланки сертифікатів для відзначення учасників конкурсу;
• проводить семінари координаторів з метою узагальнення підсумків змагань, поліпшення його проведення;
• подає звіт до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України про підсумки проведення конкурсу;
• готує та подає інформацію про проведення, підсумки конкурсу до засобів масової інформації.


1.3. Координаційна рада

Координаційна рада - періодично діючий орган, який складається з координаторів областей та активних координаторів від районів (міст), селищ, загальноосвітніх навчальних закладах. Оргкомітет запрошує до роботи в координаційній раді активних і досвідчених вчителів, керівників гуртків МАН. Діяльність координаторів може охоплювати одну або кілька загальноосвітніх навчальних закладів області, району (міста), селища.
Оргкомітет разом з координаційною радою можуть вносити пропозиції щодо змін до чинних правил проведення конкурсу, встановлювати мінімальні розміри доброчинних внесків для фінансування конкурсу.
Оргкомітет звітує перед координаційною радою про витрати на організацію і проведення конкурсу, інших заходів згідно із затвердженим кошторисом.


1.4 Координатори конкурсу

Інформація про конкурс доводиться до відома координаторів Оргкомітетом. Проведення конкурсу на місцях здійснюється регіональними координаторами, які:
• поширюють ідеї конкурсу в області, районі (місті), загальноосвітньому навчальному закладі;
• отримують та розповсюджують між учасниками конкурсу рекламні матеріали, завдання, бланки відповідей та реєстраційні бланки, інструктивні матеріали;
• допомагають учням, вчителям і батькам у підготовці до участі у змаганнях;
• залучають доброчинні внески учасників та окремих спонсорів для проведення конкурсу на місцях;
• забезпечують самостійність і чесність роботи учнів над завданнями;
• надсилають на розрахунковий рахунок Благодійного фонду конкурсу доброчинні внески, а на адресу Оргкомітету – ксерокопію квитанції переказу та заявку, де вказують кількість учасників відповідно до їх вікових категорій;
• збирають бланки з відповідями, реєстраційні бланки учнів і вчителів, які проводили конкурс, відсилають їх на адресу Оргкомітету у день виконання завдань або на наступний день;
• повідомляють учасників про результати конкурсу, організовують відзначення учнів сертифікатами, інформаційними збірниками та заохочувальними призами;
• подають звіт до Оргкомітету про використання сертифікатів та інших відзнак.

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів за власним бажанням.
Для участі у конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора змагань. Вчителі, які не є координаторами конкурсу, можуть залучати до його участі своїх учнів.
Участь у конкурсі учнів забезпечуються доброчинними внесками від їх імені.
На рахунок Благодійного фонду конкурсу координатори надсилають – загальну суму внесків, яка складається з індивідуальних внесків учасників, до Оргкомітету – ксерокопію квитанції про переказ доброчинного внеску разом із заявками. Заявки на участь у конкурсі за спеціальною формою (додається до рекламних матеріалів конкурсу) приймаються на групу учнів від 10 осіб і більше, до якої можуть входити представники різних вікових категорій.

3. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в один день в усіх регіонах України за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення змагань повідомляється Оргкомітетом заздалегідь.
Координатори отримують надіслані поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою за декілька днів до початку конкурсу. Кількість бланків відповідей (так само, як і кількість завдань) відповідає кількості учнів, зазначених у заявці та копії квитанції про переказ доброчинного внеску.

Головна вимога до проведення конкурсу – чесність і самостійність учнів у роботі над завданнями. Учні повинні сидіти по одному за партою й працювати індивідуально.
Пакет із завданнями відкривається у присутності учнів. Учасник отримує аркуш із завданням, після закінчення конкурсу може залишати його собі. Бланк відповідей учень заповнює за зразком (зразки надсилаються разом із завданнями), після закінчення змагань віддає координатору для відправки до Оргкомітету.
Конкурс триває 60 - 75 хвилин – час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу.
Після завершення виконання завдань координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів і вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи у присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу). Координатор надсилає пакет на адресу Оргкомітету з поміткою „Лелека” у день проведення конкурсу, але не пізніше наступного дня.
Координатори, учасники конкурсу та їх вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо проведення змагань, змісту завдань. Зауваження приймаються до 1 липня поточного року.
Бланки відповідей зберігаються один рік в Оргкомітеті.

Графік проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу
юних істориків „Лелека”
№ Заходи Терміни виконання
1. Повідомлення про конкурс та умови його проведення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі 1-25 січня
2. Організація роботи координаторів січень
3. Реєстрація Оргкомітетом заявок на участь у конкурсі до 20 лютого
4. Отримання благочинних внесків до 20 лютого
6. Проведення конкурсу до 30 квітня
7. Підбиття підсумків конкурсу Квітень-травень
8. Оголошення результатів конкурсу, розсилання сертифікатів до 31 травня
9. Підготовка, видання, розсилання збірників тестових завдань, відповідей на них Кінець серпня-початок вересня
4. Зміст і структура завдань
4.1. Тестові завдання
Завдання складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми відповідного рівня.
Учаснику пропонується 30 тестових завдань з історії, які мають 3 рівні складності.
До кожного із завдань пропонується від трьох до п’яти варіантів відповідей, з яких лише одна правильна.

4.2. Творчі завдання
Оргкомітет може оголошувати творчі завдання, які виконуються учасниками конкурсу за бажанням.
Умови і термін виконання творчих завдань визначаються і надсилаються Оргкомітетом на місця додатково. Творчі завдання оцінюються окремо за спеціально розробленими критеріями та вимогами.
Учасники, які виконують творчі завдання, отримують сертифікати, заохочувальні призи, тощо.


5. Критерії оцінювання результатів

5.1. Особливості оцінювання індивідуальних робіт
Оцінювання тестових завдань проводиться відповідно до його рівня:
• 10 завдань І рівня – оцінюються 3 балами;
• 10 завдань ІІ рівня – оцінюються 4 балами;
• 10 завдань ІІІ (вищого) рівня – оцінюються 5 балами.
Відсутність відповіді або вибір двох чи більше варіантів відповідей оцінюється в 0 балів.
Учасник можне набрати максимум 120 балів.
При оцінюванні відповідей на тестові завдання враховується правильне оформлення бланків відповідей, а саме:
• акуратність закреслених клітин на бланку, які відповідають коду обраної відповіді;
• вибір правильної відповіді, оскільки закреслені дві і більше клітинки, що відповідають двом (або більшій кількості) відповідей, не враховуються, така відповідь вважається неправильною;
• відсутність відповіді на певне завдання оцінюється у 0 балів.
Критерії оцінки творчих завдань визначаються Оргкомітетом окремо.
5.2. Командна першість
У командній першості можуть бути зараховані результати усіх виконаних робіт групи учнів від 10 осіб і більше у кожній віковій категорії.
6. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення (нагородження й заохочення) учасників здійснюється за рахунок доброчинних внесків учасників та окремих спонсорів конкурсу.
Кожний учасник отримує спеціальний сертифікат учасника конкурсу „Лелека” та інформаційний збірник „Лелека” з відповідями до завдань, аналізом результатів конкурсу.
Учасники, які показали найкращі результати, отримують додатково заохочувальні призи. Сертифікатами „Відмінний результат” („Золотий лелека” і „Срібний лелека”) нагороджуються учні, які набрали понад 75% від максимальної кількості балів.
Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи.

7. Підбиття підсумків конкурсу

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше, ніж через два місяці після проведення змагань. Результати виконаних робіт, сертифікати та інформаційні збірники розсилаються до місцевих осередків проведення конкурсу.
Оргкомітет, на основі статистичного аналізу результатів проведення конкурсу, з урахуванням зауважень та пропозицій, готує та надсилає звіт до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, висвітлює підсумки проведення змагань у засобах масової інформації.

8. Фінансування конкурсу

Організація та проведення конкурсу здійснюється за рахунок доброчинних внесків його учасників, окремих спонсорів.
Кошти перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти: П/р 26004030179431 в національній валюті Код ЄДРПОУ: 26252259 у Радянському відділенні Київської міської філії АКБ „Укрсоцбанк”, МФО 322012 (з поміткою – „Конкурс „Лелека”). 
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 
 
Категория: Конкурс "Лелека"
 
 
Додавання коментаря
- Головна
- Проекти
- Новини
- Фотогалерея
- Матеріали
- Контакти
- Інформація

Украинская Баннерная Сеть