Ви знаходитесь тут: Головна Проекти

КОНКУРС "КРИШТАЛЕВА СОВА"

Друкe-mail

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги,10,тел. (044)486-24-42,факс (044) 236-10-49, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

від    19.12.11         _1/9-896____                   

на №              ___ від                      

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститути післядипломної педагогічної освіти

 

Про проведення Всеукраїнського

інтерактивного учнівського

конкурсу  юних суспільствознавців «Кришталева сова»

 

         На виконання статті 2 Закону України "Про загальну середню освіту", Указу Президента України від 20.03.2008 року  №244"Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні " та відповідно до пункту 1.2. розділу І «Загальні положення»  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,   затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 .09. 2011  № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11. 2011 за № 1318/20056 та підтримуючи ініціативу Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти щодо підтримки талановитих школярів та  популяризації знань з курсів «Я у світі», «Я і Україна», «Громадянська освіта», «Етика», «Християнська етика», «Правознавство», з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдаровань започатковується Всеукраїнський  інтерактивний  учнівський  конкурс  юних суспільствознавців „Кришталева сова”.

         Конкурс проводиться у відповідності до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності  за рекомендаціями, що додаються.

     

Заступник  Міністра  

 

 

Євтушенко 486 74 76

 

 

            Б. М. Жебровський

 

      

  РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення Всеукраїнського учнівського інтерактивного конкурсу юних суспільствознавців  «Кришталева сова»

  Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» (далі  – конкурс) проводиться щороку для  учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України  відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,   затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.11   №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  17.11.11 р.   № 1318/20056.          

   Метою конкурсу  є - привернути увагу учнів до вивчення питань сучасного суспільства, ролі людини у його розвитку, допомогти молодому поколінню самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, духовно – моральних та правових нормах і цінностях, сприяти формуванню людяності, гідності, толерантності  та любові до Батьківщини. 

  Завданнями   конкурсу є виявлення, розвиток обдарованих учнів; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;  підвищення рівня викладання етики, християнської етики, філософії, правознавства, курсу людина і світ.

         Для організації проведення  конкурсу створюється організаційний комітет (далі – оргкомітет) – постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків,  проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення змагань.

Дорадчим органом конкурсу є координаційна рада -   постійно діючий орган, який складається зкоординаторів  - методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та  координаторів від районів (міст), селищ, загальноосвітніх навчальних закладів. Оргкомітет запрошує до роботи в координаційній раді  вчителів, керівників гуртків  тощо.  Діяльність координаторів може охоплювати один  або кілька загальноосвітніх навчальних закладів області, району (міста), селища.

Конкурс проводиться:  в один етап – шкільний на базі загальноосвітніх    навчальних закладів; в один день в усіх регіонах України;  за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення змагань повідомляється оргкомітетом заздалегідь. 

Координатори отримують надіслані оргкомітетом поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою напередодні конкурсу. Кількість бланків  відповідей (так само, як і кількість завдань) повинна відповідати кількості учнів, зазначених у заявці та копії квитанції про переказ доброчинного внес%Dзразком (зразки надсилаються разом із завданнями), після закінчення змагань віддає координатору для відправки до  оргкомітету.

ся у присутності учнів. Учасник отримує аркуш із завданням, після закінчення конкурсу може залишати його собі. Бланк відповідей учень заповнює за зразком (зразки надсилаються разом із завданнями), після закінчення змагань віддає координатору для відправки до  оргкомітету.

Конкурс триває  60 - 75 хвилин  (це час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу). Після завершення виконання завдань координатор збирає  бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів і вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи у присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу). Координатор надсилає пакет на адресу Оргкомітету з поміткою    «конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова»   у день проведення конкурсу, але не пізніше наступного дня.

Координатори,  учасники конкурсу та їх вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо проведення змагань, змісту завдань. Зауваження  приймаютьr"> вересень - грудень

 

2.

Організація роботи координаторів

F  Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»

вересень - грудень

%3ників тесщ

Заходи

Терміни виконання

1.

Повідомлення про конкурс та умови його проведення, розсилання форм  заявок на участь у конкурсі

вересень - грудень

2.

Організація роботи координаторів

 

 

3.

Реєстрація оргкомітетом заявок на участь у конкурсі

до 25 січня

 

 

4.

Отримання благочинних внесків

до 25січня

 

 

6.

Проведення конкурсу

 лютий

 

 

7.

Підбиття підсумків конкурсу

лютий - березень

 

 

8.

Оголошення результатів конкурсу, розсилання  сертифікатів

 до 1 квітня

 

 

9.

Підготовка, видання, розсилання  збірників тестових завдань,  відповідей на них

квітень - травень

 

 

  У конкурсі можуть брати участь учні 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів за власним бажанням.   Для участі у конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора змагань.  Участь у конкурсі  учнів забезпечується доброчинними внесками від їх імені.

На рахунок Благодійного фонду конкурсу координатори надсилають – загальну суму внесків, яка складається з індивідуальних внесків учасників, до оргкомітету  – ксерокопію квитанції про переказ доброчинного внеску разом із заявками. Заявки на участь у конкурсі за спеціальною формою (додається до рекламних матеріалів конкурсу) приймаються на групу учнів від 10 осіб і більше, до якої можуть входити представники різних вікових категорій.

           Завдання складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми відповідного рівня.  Учаснику  пропонується 30 тестових завдань з суспільствознавчих дисциплін,  які мають 3 рівні складності.

  Творчі завдання. Журі може оголошувати творчі завдання, які виконуються учасниками конкурсу за бажанням.

Умови і термін виконання творчих завдань визначаються  і надсилаються оргкомітетом на місця додатково.Творчі завдання оцінюються окремо за спеціально розробленими критеріями. Критерії розробляються членами журі.

  Оцінювання  тестових завдань проводиться відповідно до рівня складності: 14 завдань І рівня – оцінюються 2 балами; 8 завдань ІІ рівня – оцінюються 4 балами; 8 завдань ІІІ (вищого) рівня – оцінюються 5 балами за кожне завдання.

Відсутність відповіді або вибір двох чи більше варіантів відповідей  оцінюється в   0 балів.  Учасник може набрати максимум  100 балів.

  При оцінюванні відповідей на тестові завдання враховується правильне оформлення бланків відповідей, а саме:  акуратність закреслених клітин на бланку, які відповідають коду обраної відповіді; вибір  правильної відповіді; відсутність відповіді на певне завдання оцінюється у 0 балів.

  Командна першість. У командній першості можуть бути зараховані результати усіх виконаних  робіт групи учнів від    10 осіб і більше у кожній віковій категорії.

 Відзначення (нагородження й заохочення) учасників здійснюється за рахунок доброчинних внесків учасників та окремих спонсорів конкурсу.

   Кожний учасник отримує спеціальний сертифікат учасника « Конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» та інформаційний збірник  з відповідями до завдань, аналізом результатів конкурсу.

         Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня  нагороджуються учні, які набрали понад 75 відсотків від максимальної кількості балів.

  Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати,  можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи.

  Результати конкурсу  оприлюднюються не пізніше, ніж через два місяці після проведення змагань. Результати виконаних робіт, сертифікати та інформаційні збірники розсилаються координаторам  конкурсу.

 Оргкомітет, на основі статистичного аналізу результатів проведення конкурсу, з урахуванням зауважень та пропозицій, готує та надсилає звіт  до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, висвітлює підсумки проведення змагань у засобах масової інформації.  

  Проведення конкурсу фінансується за рахунок  добровільних внесків його учасників, окремих спонсорів, інших джерел, не заборонених законодавством.

    Кошти перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти:Поточний рахунок: 26008000026135    в національній валюті.  Код ЄДРПОУ: 26252259;  ПАТУкрсоцбанк, МФО : 300023  (з поміткою – „Конкурс „Кришталева сова”).

Адреса оргкомітету: 03037,  м. Київ,  вул. Освіти, 6, кім. 48,    Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти

Тел/факс: (044) 520-12-07; (050) 145 46 31

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );  сайт:  http://gromad-osvita.org.ua

 

Проекти

Друкe-mail

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі

«Кришталева сова – 2012»

 

 

Назва ЗНЗ

 

ПІБ координатора

Адреса:

вул.                       № буд.

село/місто

район

область

індекс

Контактні дані:

№ тел. моб.

№ тел. службового

e-mail:

класи

3

клас

Я  і Укра

їна

3

клас

 

Християнська етика

 

4

клас

 

Я  і Україна

4

клас

 

Християнська етика

 

5

клас

 

Етика

5

клас

 

Християнська етика

 

6

клас

 

Етика

6

клас

 

Християнська етика

 

7

клас

 

Християнська етика

 

8

клас

 

Християнська етика

 

9

клас

 

Правознавство (практичний  курс)

10

клас

 

Основи правознавства

11

клас

 

Основи правознавства

Людина і світ

всього

учнів

разом

Кількість учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–4 клас «Я і Україна»

5–6 клас – «Етика»

3–8 клас – «Християнська етика»

9 клас – «Правознавство (практичний  курс)»

10 клас – «Основи правознавства»

11 клас –«Основи правознавства»,  «Людина і світ»

Відповідно до рішення Координаційної ради від 20 грудня 2011 року доброчинний внесок від кожного учасника у 2011/2012 навчальному році   році становить 15 грн., з яких 2 грн.  залишаються на місцях з метою здійснення витрат на  проведення конкурсу у навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів. Конкурс буде проходити 25 лютого 2012 р.

Заявки на групу не менше 10 учасників  та доброчинний внесок  13 грн.  від одного учасника приймаються Оргкомітетом до10 лютого 2012 року.  Заявки разом з копією квитанції про оплату надсилаються електронною (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) та звичайною поштою на адресу Оргкомітету: 3037,  м. Київ,  вул. Освіти, 6, кім. 48;   Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти. Cайт:  http://gromad-osvita.org.ua

Телефони для довідок:  (044) : (044) 520-12-07; (050) 145 46 31; 0965501273

Кошти перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти:Поточний рахунок: 26008000026135    в національній валюті.  Код ЄДРПОУ: 26252259;  ПАТ Укрсоцбанк, МФО : 300023  (обовязково з поміткою – благодійний внесок за участь у конкурсі „Кришталева сова” від...).

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Відвідувачі

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні51
mod_vvisit_counterВчора87
mod_vvisit_counterЦього тижня420
mod_vvisit_counterМинулого тижня591
mod_vvisit_counterЦього місяця1903
mod_vvisit_counterМинулого місяця3645
mod_vvisit_counterВсього449025

We have: 2 guests online
Ваш IP: 54.173.35.129
 , 
Сьогодні: лип. 21, 2017

Статистика сайту

Користувачі : 99
Зміст : 36
Посилання : 12
Переглянути хіти змісту : 130318

банер

Банер